Handicares populära utbildningar

Utbildningskalender

Välkommen till Handicares populära utbildningar!

Anmälan sker per e-post till: karin.brannstrom@handicare.se
(om inte annat anges på respektive utbildnings sida)

Förflytta grönt när du är ensam
Datum: 9 mars, 2017

Var: Handicare: Torshamnsgatan 35, plan 6,164 40 Kista (Google Maps)
Kontakt: martin.ohrn@handicare.se eller helena.lund@handicare.se

Datum:10 mars, 2017
Var: Hjälpmedelcenter Sverige, Lilla Bommen, Göteborg (Google Maps)
Kontakt: Cecilia Fransson

Hjälpmedelskunskap inom lyft och förflyttning
Datum:7 Mars, 2017 FULLBOKAD
Var: Handicare: Torshamnsgatan 35, plan 6,164 40 Kista (Google Maps)
Kontakt: martin.ohrn@handicare.se eller helena.lund@handicare.se

Från liggande till gående
Datum:8 Mars, 2017
Var: Handicare: Torshamnsgatan 35, plan 6,164 40 Kista (Google Maps)
Kontakt: martin.ohrn@handicare.se eller helena.lund@handicare.se

Kom med ditt patientfall
Datum:23 Mars, 2017
Var:
Handicare: Torshamnsgatan 35, plan 6,164 40 Kista (Google Maps)
Kontakt: martin.ohrn@handicare.se eller helena.lund@handicare.se

Nu kommer vi till er med Förflyttningskunskap!
Upplägg:
Ett förslag på ett upplägg är att vi finns på plats under en halvdag med 2-4 pass på ca en timme vardera så att så många som möjligt från personalen har möjlighet att delta.

Lokal: I er lokal med säng och rullstol
Kontakt: martin.ohrn@handicare.se eller helena.lund@handicare.se

Hur tungt kan det vara?
Datum:14 mars, 2017
Var: Hjälpmedelscentralen Östersund.: Lugnviksvägen 8, 831 83 Östersund (Google Maps)
Kontakt: helena.lund@handicare.se eller katarina.agerberg@regionjh.se 

Frukostvisningar
Datum:9 maj, 2017
Var: Scandic Örnsköldsvik (Google Maps)
Kontakt: helena.lund@handicare.se 

Datum:10 maj, 2017
Var: Hallstaberget Sollefteå (Google Maps)
Kontakt: helena.lund@handicare.se 

Datum:11 maj, 2017
Var: Scandic Syd Östersund (Google Maps)
Kontakt: helena.lund@handicare.se 

Datum:12 maj, 2017
Var: Scandic Nord Sundsvall (Google Maps)
Kontakt: helena.lund@handicare.se