Vi gör skillnad!

Handicare - vi gör skillnad

Att marknadsföra och sälja en produkt är inte svårt. Det är något som sker världen över och i alla branscher varje dag.

Men vi tror inte att vägen till framgång bara är att sälja och marknadsföra en produkt. Vi tror på lösningsorienterad försäljning där vi fokuserar på att erbjuda lösningar på kundernas problem.

Vad är då skillnaden på att sälja en produkt och att sälja en lösning? Jo, skillnaden är kunskapen om de bakomliggande orsaker som gör att behovet uppstått.

Vi gör skillnad på flera sätt

I över 30 år har vi varit först ut med nya innovativa produkter inom förflyttning. Lösningar som idag leder marknaden världen över.

Men för att verkligen vara den leverantör som gör skillnad krävs det också att vi ständigt utvecklar nya tekniker som underlättar för den som skall använda våra hjälpmedel. Där anser vi oss vara i en klass för sig. Många följer oss och tar efter de produkter vi tar fram, men har inte förståelsen och den grundläggande kunskapen om varför ett hjälpmedel eller en ny teknik utvecklas.

Vi gör skillnad genom att tillse att vi har kompetent personal med väldigt lång erfarenhet inom området förflyttning. De har själva arbetat med förflyttningar och lyft av brukare i olika situationer och kan förmedla den kunskapen på ett pedagogiskt sätt. Att bistå med utprovningshjälp kräver också ett stort mått av fördjupad kunskap och förståelse som kommer från en väl etablerad erfarenhet och specialisering.

Att erbjuda utbildning ser vi som en självklarhet då det blir ett verktyg för förskrivare som skall prova ut hjälpmedel med sina patienter.

I en värld där mycket ändras snabbt försöker vi följa trender och anpassa våra tekniker och produkter därefter.

Vi är stolta över vår gedigna erfarenhet och våra lösningar. Kvittot på det är att efterfrågan av vår rådgivning, konsultation och utbildningar är större än någonsin.

Vi är inte bara ett hjälpmedelsföretag – vi är också din partner.

Handicare – Vi gör skillnad!

Tyckte du att den här artikeln var intressant? Stöd vårt arbete med Handicarebloggen genom att dela artikeln med ditt nätverk på LinkedIn!Cecilia Lundh

Cecilia Lundh

Cecilia är Leg. Arbetsterapeut och Nordisk försäljningschef i Handicare AB och är aktiv i branschorganisationen Swedish Medtech. Hon brinner för att medicintekniska hjälpmedel skall få en högre status då det kommer att vara en viktig pusselbit i framtida vård och omsorg. Hon är en van föredragshållare och har hållit åtskilliga kurser och utbildningar inom lyft och förflyttning.
Cecilia Lundh